• Photo 2017-01-13, 12 40 53

Bridge coffee table with Paris ottoman